Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө хяналт шинжилгээ хийж, ажлын үр дүн, биелэлтийг хэлэлцлээ.

28-07-2020, 20:41 31

2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр Дундговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө хяналт-шинжилгээ хийж, ажлын үр дүн, биелэлтийг нийт шүүгч, ажилтнуудын хурлаар хэлэлцүүлэв.

Уг хэлэлцүүлгээр шүүхийн Тамгын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа.

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 
Иргэн танд

Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн


Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж юу вэ?

Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД